top of page

Hebt u een bouwvergunning nodig voor uw bijgebouw?


Voor de plaatsing van een bijgebouw in de tuin heeft u twee aanvraag-mogelijkheden bij jouw gemeente: meldingsplicht of stedenbouwkundige vergunning. 
Wanneer volstaat meldingsplicht?

In de meest gevallen is een melding bij uw gemeente voldoende. Hiervoor moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen:-Een maximale uitbreiding van 40m² per woning. Dit betekent dat de oppervlakte van uw bijgebouw niet boven de 40m² mag liggen.

-De unit of elk ander aangebouwd bijgebouw mag niet hoger zijn dan 4 meter, gemeten van de grond

-De functie van de woning en het aantal woongelegenheden mogen niet gewijzigd worden.

-In de zijtuin moet je minimaal op 3 meter van de perceelsgrens blijven, terwijl je in de achtertuin op minimaal 2 meter van de perceelsgrens hoort te blijven.

-Als je jouw bijgebouw tegen een aanpalend gebouw bouwt, mag de aanbouw tot op de perceelsgrens reiken voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. Bovendien mag de bouwdiepte van je bijgebouw de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

-Uiteraard moet je je ook houden aan de verkavelingsvoorwaarden, het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) en het gewestplan. Bij twijfel ga je best even vooraf langs bij de dienst ruimtelijke ordening van jouw gemeente.
Wanneer is een bouwvergunning vereist?

Indien je niet aan bovenstaande voorwaarden van meldingsplicht voldoet, moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen voor jouw bijgebouw. De dossiersamenstelling is afhankelijk van de stabiliteitswerken:


-Eenvoudig dossier: als je geen stabiliteitswerken uitvoert
-Uitgebreid dossier: als je wel stabiliteitswerken uitvoert


Meestal neemt de gemeente snel zelf een beslissing hierover. Soms is er een openbaar onderzoek nodig en dan kunnen omwonenden een bezwaar indienen. Vergeet zeker niet het afschrift van de vergunning kenbaar te maken op jouw terrein.Je wil snel een bijgebouw laten realiseren? Contacteer ons vrijblijvend. We helpen je graag ook met deze administratie verder! *Onderhevig aan wijzigingen - check de laatste regelgeving via je gemeente #bouwvergunning #meldingsplicht #bijgebouw #uitbreiding #woonuitbreiding


bottom of page